VibeVision maakt ook whiteboard animaties!

Complexe verhalen laten zich vaak beter vangen in een tekening dan in een gesproken uitleg. Beter nog is de combinatie in een whiteboard animatie.

Dit is een combinatie van tekening en uitleg die nog een stapje verder gaat! Je bouwt je tekening en uitleg namelijk stapsgewijs op. Zo doseer je de juiste informatie in de juiste volgorde en snelheid. Vibevision heeft inmiddels ruime ervaring in whiteboard animaties. Onder andere voor het Digitaal Leerhuis van de Vereniging Programmamanagement Nederlandse Gemeenten (VPNG) maar ook zoals het voorbeeld voor Werkplaats De Gruyter.

#animatie #Whiteboard-animatie