De tijd van je leven! Vitale Ouderen-project in beeld 2015-2016

De tijd van je leven! is een beeldverslag van een vitale ouderen-project waar kunst en cultuur als middel is ingezet. Doel is om door middel

van kunst en cultuur ouderen te activeren, eenzaamheid te bestrijden en onderlinge omgangsvormen te verbeteren. In dit filmverslag zien we cultuuraanbieders, zorgaanbieders, kunstenaars en zorginstellingen samen optrekken om het project tot een succes te brengen. Hierbij wordt gaandeweg veel bijgeleerd over wat wel en niet werkt.

Deze film is tot stand gekomen met dank aan de deelnemende ouderen, Champetter Roosendaal, stichting Elisabeth Breda, kunstenaars, GGD West-Brabant, Nieuwe Veste Breda, de Kring Roosendaal, Cultuurbedrijf Bergen op Zoom en de stichting Tante Louise Bergen op Zoom.

VibeVision dankt de deelnemers voor de open houding en samenwerking tijdens de vervaardiging van dit beeldverslag.

#De tijd van je leven! #Vitale Ouderen