Ondernemerschap tegen winkelleegstand? Rob Diemel heeft een visie.

Leegstand van winkels in kleine kernen vraagt om een nieuwe kijk naar onder andere het ondernemerschap. Rob Diemel begeleide

namens Werkplaats De Gruyter een aantal casussen waaruit hij een visie op ondernemerschap 2.0 ontwikkelde.

De provincie Noord-Brabant ondersteund kleine en middel-grote gemeenten bij de leegstands opgaven. Dit onder andere doordat Werkplaats De Gruyter studenten en experts heeft gemobiliseerd om in de materie te duiken.

#interview #Leegstand #Rob Diemel