Tijdelijk gebruik bij leegstand vastgoed; interview Johan van Haaster

Johan van Haaster zorgt voor tijdelijke gebruikers bij leegstand van vastgoed. Voor veel starters op de woningmarkt of als bedrijf blijkt dit een uitkomst.

Maar ook vastgoedeigenaren hebben zo meer tijd voor hun planontwikkeling.
Zo ook in het geval van de voormalige Chasse Kazerne in Breda. Tot vorig jaar zat daar het Bredaas Museum. Inmiddels is het pand door de gemeente verkocht en wacht het op herontwikkeling tot een combinatie van kantoor, horeca en wonen.
De planuitwerking en benodigde ruimtelijke procedures kunnen nog 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De ontwikkelaar heeft in de tussentijd het pand ter beschikking gesteld aan beheerder voor tijdelijke gebruik.